Rehber Öğretmen – Çorlu Özel Modern Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

Rehber Öğretmen

REHBER ÖĞRETMEN

Alanında uzmanlaşmış, dersanecilik deneyimi olan rehber öğretmenlerimiz gençlerimizin kariyer basamaklarını emin adımlarla tırmanırken, her türlü ilgi ve desteği sağlayacaklardır.


SINIF ÖĞRETMENİ

Kurumumuzda rehber öğretmenin haricinde yine her sınıfınızın bir sınıf öğretmeni vardır. Her danışman öğretmenin hafta içi belirlenecek bir gün ve saat danışmanlık saati olarak ayrılmıştır.


YÜZÜNÜ BAŞARIYA DÖN

REHBERLİK DANIŞMANLIK SAATİ

Çeşitli rehberlik envanterlerinin uygulanması ve öğrencilerle yapılacak olan görüşmeler için program dahilinde rehberlik ve danışmanlık saati ayrılır.


ÖĞRENCİ TAKİBİ

Devam-devamsızlık, öğrenci gelişimi, başari takibi gibi süreçler danışman öğretmen ve rehberlik servisi işbirliği ile yürütülür.


Rehber Öğretmen Kimdir?

Rehber Öğretmen, öğrencilerin kişisel gelişimini desteklemek ve öğretim hedeflerine ulaşabilmelerini sağlamak için öğrencilere rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunar. Bu görevi gerçekleştirirken ebeveyn, yönetici ve diğer öğretmenlerle birlikte çalışır.

Rehber Öğretmenin Sorumlulukları Nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı ilgili mevzuatta, rehber öğretmenin görevini şu şekilde tanımlamıştır; “Türk Eğitim Sisteminin genel amaçları çerçevesinde eğitimde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri; temelde öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine, eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına ve gizil güçlerini en uygun şekilde kullanmalarına ve geliştirmelerine yöneliktir.” Rehber öğretmenin genel mesleki sorumlulukları ise şunlardır;

Sorumluluğunda olduğu sınıfların yıllık rehberlik planlamasını yapmak,

  • Rehberlik için ayrılan ders süresi dahilinde derse girmek ve öğrencilere belirlenen konularda danışmanlık yapmak,
  • Diğer branş öğretmenleri ile iş birliği içerisinde çalışarak öğrencilerin eğitim danışmanlığı ihtiyaçlarını belirlemek,
  • Öğrencilerin gelişim kayıtlarını tutmak,
  • Kabiliyet ve eğilimleri doğrultusunda öğrencilerin sosyal etkinlikler içerisinde yer almalarını teşvik etmek,
  • Her öğrenci için bireysel başarı değerlendirmesi yapmak,
  • Öğrencilerin sınav stresini yönetmelerine destek olmak,
  • Mesleki branş belirlemesi için öğrencilere rehberlik yapmak,
  • Okulla ilgili ya da bireysel problem yaşayan öğrencilere yardımcı olmak, gerektiği takdirde başka bir uzmana yönlendirmek.

Rehber Öğretmen Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Rehber öğretmen olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır. Psikoloji bölümünden mezun olup, pedagojik formasyon alarak da mesleği icra etmek mümkündür.

Daha fazla bilgi için bizi arayın +90 (282) 651 88 36


e-posta : info@mfb.com.tr