Onur Kurulu Faaliyetleri – Çorlu Özel Modern Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

Onur Kurulu Faaliyetleri

Onur Genel Kurulu

Öğrencilerin okul yönetimine katılmalarını ve okul düzenine yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla her sınıfın bütün şubelerinden birer öğrenci ders yılı başında sınıf rehber öğretmenlerinin gözetiminde öğrenciler tarafından seçilerek "Onur Genel Kurulu" oluşturulur. Çeşitli nedenlerle boşalan üyeliklere, izleyen dönem başında aynı usulle yeni temsilciler seçilir.

Bir öğrencinin onur genel kurulu temsilciliğine veya onur kurulu üyeliğine seçilebilmesi için;
  • Okul disiplinine aykırı bir davranışının bulunmaması,
  • Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olması,
  • Derslerdeki gayret ve başarısında üstünlük göstermesi,
  • Çalışkan, dürüst, doğru sözlü ve güvenilir olması,
gibi nitelikleri taşıması gerekir. Bu niteliklere sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar ile disiplin cezası, alan öğrencilerin üyeliği düşer.

Sokak Hayvanlarını Besleme Görüntüleri