Rehberlik ve Danışmanlık

MFB LİSESİ’inde rehberlik hizmeti, sınav odaklı, öğrencimizin istediği üniversite ve bölüme yerleşmesi için, akademik potansiyelini tanımak, geliştirmek ve sürekliliğini sağlamayı temel alır.

Bu temelde rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinde amaç, öğrencilerimizin kendisini gerçekleştirmesine yardımcı olmaktır. Bunun için Rehberlik birimi, öğrencimizi tanır, onun kendini tanımasını, ilgi ve yeteneğini farkedip geliştirmesini, problemleri çözebilmesini, eğitimle ilgili gerçekçi yaklaşımlar geliştirebilmesini destekler.

Rehberlik birimi öğrencimize verdiği bu destek ve yardım hizmetini çok katmanlı bireysel ve grupsal rehberlik çalışmalarıyla sağlar.

Sınav Rehberliği

Öğrencimizin;

- Etkin ders çalışma becerilerini kazanmasını
- Ölçme değerlendirme sonuçlarına göre, çalışmalarını şekillendirmesini
- Başarıyı engelleyen etmenleri azaltmak yada ortadan kaldırmasını
- Öğrenme eğilimi ve özelliklerine yönelik çalışma ortamı düzenleyebilmesini
- Eğitsel kararlar verebilmesi, okul ve yaşam arasında ilişki kurabilmesini
- YGS-LYS ile ilgili bilgilenmesini
hedef alır.

Mesleki Rehberlik

Öğrencimizin;

- Okul, meslek ve yaşam arasında ilişki kurabilmesini
- Üniversite ve meslek bölüm/alanlarını tanımasını
- Kendi kişisel özellikleri ile mesleklerin gerektirdiği özellikler arasında bağlantı kurarak, kendisine uygun mesleği seçebilmesini
hedef alır.

Bireysel Rehberlik

Öğrencimizin;

- Bilişsel, duyuşsal, psiko-sosyal yönlerini farketmesini
- İçinde bulunduğu yaş ve psiko-sosyal gelişimini merkeze alarak; ergenlik, karşı cinsle ilişkiler, karşı gelme – çatışma konularında karşılaştığı soruları çözebilmesini
- Sorumluluk bilincini ve karar verebilme becerilerini geliştirebilmesini
hedef alır.